احکام نماز

احکام و شرایط مربوط به سلام دادن در حین نماز

یک انسان مسلمان باید جواب سلام فرد متقابل را چه در حال نماز یا در غیر نماز بدهد . اما این سلام دادن در حین نماز نیز از قواعد و شرایط خاص خود پیروی میکند . با ما همراه باشید تا احکام مربوط به سلام دادن در حین نماز را از نظر مراجع مختلف بررسی کنیم.

آیا فرد نمازخوان میتواند در نماز سلام بدهد؟

خود فرد نمازخوان نمیتواند در نماز به دیگری سلام بگوید، ولی اگر کسی به او سلام داد واجب است که جواب سلام آن را بگوید.

جواب سلام دادن در نماز

اگر در حال نماز باشیم باید جواب سلام فردی که به ما سلام داده است را بگوییم و این امر واجب است. یعنی اگر شخصی وارد بر نمازگزار شد و گفت: «سلام علیکم» نمازگزار کلام نماز را متوقف کرده و می گوید: «سلام علیکم» و سپس نماز را ادامه می دهد.

اگر جواب سلام را ندهیم نمازمان باطل میشود؟

در بند های قبل به وجوب جواب سلام اشاره کردیم و اگر نمازگزار جواب فرد سلام دهنده را ندهد گناه انجام داده است. اما این گناه منجر به باطل شدن نماز نمیگردد.

احکام و شرایط مربوط به سلام دادن در حین نماز

شرایط کلی

  • یکی از شروطی که باید نمازگزار به آن توجه کند جواب دادن فوری به سلام است، به نحوی که عرفا به عنوان جواب آن سلام تلقی شود. اگر نمازگزار جواب آن را بقدری به تاخیر بیاندازد که اگر سلام بگوید جواب فرد  محسوب نمیشود، نباید سلام دهد و اگر چنین کند نماز باطل میشود.
  • شرط بعدی سلام دادن مانند فرد سلام دهنده است. یعنی اگر فردی بر نمازگزار وارد شود و بگوید «سلام علیکم» باید نمازگزار نیز بگوید « سلام علیکم» یا فرد بگوید « السلام علیکم» نمازگزار نیز همانطور جواب بدهد.
  • باید توجه کنیم که نمازگزار هنگام سلام دادن باید سلام را مقدم بر سایر کلمات بداند برفرض اگر فردی به نمازگزار گفت« علیکم السلام » باید نمازگزار « سلام علیکم » را بگوید. البته در این مورد مراجع نظرات متفاوتی دارند و گلپایگانی، اراکی، صافی گفته اند که باید « سلامٌ علیکم» بگوید . آیت الله سیستانی گفته اند که میتواند «علیکم السّلام» یا «السّلام علیکم» یا «سلام علیکم» بگوید. بهتر است در این مورد به نظر مرجع خود نیز مراجعه کنید.

سایر احکام مربوط به جواب سلام در نماز

  • جواب سلام باید بنحوی باشد که سلام کننده بشنود ولی اگر سلام کننده ناشنوا باشد سلام دادن معمولی کفایت میکند.
  • جواب سلام بچه ممیز یا مرد و زن نامحرم واجب است.
  • اگر کسی بطور اشتباه سلام دهد و عرفا سلام حساب نشود ، جواب سلامش واجب نیست.
  • جواب سلام فردی که از روی مسخره یا شوخی سلام میدهد واجب نیست.
  • در صورتی که فردی به جمعی سلام کند، جواب سلام بر همه افراد واجب است اما اگر یک نفر از این جمع جواب سلام آن فرد را بدهد، وجوب آن از عهده بقیه ساقط میشود.

نوشته های مشابه

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا