احکام نماز

احکام و شرایط مبطلات نماز

برای خواندن نماز باید احکام و شرایطی رعایت شود و رخ دادن موردی که باعث شود این احکام بر هم بخورد باعث باطل شدن نماز میگردد. با ما همراه باشید تا در این مقاله به مبطلات نماز بپردازیم.

مبطلات نماز

 •  از بین رفتن یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت گردد، مانند رعایت حداقل پوشش واجب یا غصبی نبودن مکان نمازگزار
 • رخ دادن اتفاقی که باعث باطل شدن وضو گردد
 • پشت به قبله نماز خواندن
 • تکلم و حرف زدن
 • دست بسته نماز خواندن مانند عملی که برخی از فرق اسلامی انجام میدهند
 • آمین گفتن پس از حمد
 • گریه کردن
 • خندیدن
 • انجام عملی که حالت نماز را به هم بزند مثل کف زدن، پریدن به هوا و …
 • خوردن یا آشامیدن
 • شک هایی که باعث باطل شدن نماز میشود
 • کم یا زیاد شدن هر یک از ارکان نماز

توضیح شرایط مبطلات نماز

از بین رفتن شرایطی که باید هنگام نماز رعایت گردد

اگر در حین نماز، یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت شود، از بین برود، مثلاً در حال نماز خواندن متوجه شود که مکانی که در آنجا نماز میخواند غصبی است، نماز باطل است و این یکی از شروط مبطلات نماز بشمار میرود.

 

باطل شدن وضو حین نماز

اگر هنگام نماز خواندن شرایطی رخ دهد که وضو یا غسل باطل گردد، نماز نیز باطل میشود. برای مثال به خواب برود یا باد شکم خارج شود و امثالهم.

احکام و شرایط مبطلات نماز

نماز خواندن پشت به قبله

اگر نمازگزار حین نماز عمدا صورت یا بدن خود را از قبله روی گرداند بطوری که بتواند چپ و راست خود را به سادگی ببیند نمازش باطل میشود. اگر این اتفاق سهوا نیز بیفتد بنابر احتیاط واجب( طبق نظر اکثر مراجع) باطل است. اما اگر این انحراف صورت در حد اندک باشد نماز صحیح است.

حرف زدن حین نماز

اگر نمازگزار حین خواندن نماز ، حرف بزند، حتی اگر یک کلمه باشد نماز باطل است.

دست بسته خواندن نماز

یکی دیگر از مبطلات نماز، نماز خواندن در حالت دست بسته باعث ابطال نماز میگردد مگر در شرایط ضرورت.

آمین گفتن پس از سوره حمد در نماز

آمین گفتن پس از حمد باعث ابطال نماز میگردد مگر در حالت ضرورت و تقیه

خندیدن در نماز

خنده ی با صدا و عمدی مانند قهقهه باعث باطل شدن نماز میشود.

حکم گریه کردن در نماز

گریه با صدا و عمدی اگر برای امور دنیوی باشد نماز را باطل میکند، اما اگر از ترس خداوند یا برای امور آخرت گریه کند، اشکالی ندارد.

انجام عملی که صورت کلی نماز را به هم بزند

عمل یا اعمالی که صورت کلی نماز را به هم بزند و اگر کسی در حین انجام آن عمل فرد را ببیند و تشخیص ندهد در حال نماز است ، نماز را باطل میکند مثل کف زدن ، سوت زدن، پریدن و …

البته در حین نماز برای فهماندن موردی به کسی، حرکت مختصر دست یا چشم و ابرو و به نحوی که حالت نماز به هم نخورد، داشته باشد ، ایرادی ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا