اسناد بالادستی ستاد اقامه نماز

بخش اول – اسناد فرادستی نماز

 

بخش دوم – آیین نامه ها، دستورالعمل ها دارای اعتبار

 

بخش سوم – سایر موارد

 

بخش چهارم- مجمع خیرین مسجد ساز

 

بخش پنجم – دوره های آموزشی نماز ویژه مخاطبین دستگاه ها

 

بخش ششم : برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی

دکمه بازگشت به بالا