استودیو نماز

 • برنامه نماز نیوز ویژه اسفند ماه ۱۴۰۱

  برنامه نماز نیوز ویژه اسفند ماه ۱۴۰۱

  به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، برنامه نماز نیوز ویژه اسفند ماه سال ۱۴۰۱، در راستای نشر اخبار نماز و آگاهی بخشی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز در سراسر کشور، منتشر شد. “نماز نیوز” شامل اخبار

 • برنامه نماز نیوز ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱

  برنامه نماز نیوز ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱

  به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، برنامه نماز نیوز ویژه بهمن ماه سال ۱۴۰۱، در راستای نشر اخبار نماز و آگاهی بخشی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز در سراسر کشور، منتشر شد. “نماز نیوز” شامل اخبار ح

 • برنامه نماز نیوز ویژه دی ماه ۱۴۰۱

  برنامه نماز نیوز ویژه دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد

  به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، برنامه نماز نیوز ویژه دی ماه سال ۱۴۰۱، در راستای نشر اخبار نماز و آگاهی بخشی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز در سراسر کشور، منتشر شد. “نماز نیوز” شامل اخبار حوز

 • برنامه نماز نیوز ویژه آذر ماه ۱۴۰۱

  برنامه نماز نیوز ویژه آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد

  به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، برنامه نماز نیوز ویژه آذر ماه سال ۱۴۰۱، در راستای نشر اخبار نماز و آگاهی بخشی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز در سراسر کشور، منتشر شد. “نماز نیوز” شامل اخبار حو

 • برنامه نماز نیوز ویژه آبان ماه ۱۴۰۱

  برنامه نماز نیوز ویژه آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد

  به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، برنامه نماز نیوز ویژه آبان ماه سال ۱۴۰۱، در راستای نشر اخبار نماز و آگاهی بخشی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز در سراسر کشور، منتشر شد. “نماز نیوز” شامل اخبار ح

دکمه بازگشت به بالا