اشعار نماز

منظومه مدیر مسلمان نوشته دکتر زرهانی

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، منظومه مدیر مسلمان نوشته دکتر زرهانی، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور میباشد که تقدیم به دکتر محمد جواد باهنر و استاد محمد علی رجایی میگردد. با ما همراه باشید.

مدیر مسلمان

ایا ای مدیر مسلمان بهوش
جهانی بیندیش و ملی بکوش

خردپیشه کن تا به مقصد رسی
بدون خرد ره نجوید کسی

متاعی ز نهج البلاغه ببر
که یابی ز راز حکومت خبر

به نیروی علم و به فرمان دین
عمل گر کنی برتو باد آفرین

نگو برتراندیش و علامه ام
فضیلت چکد از نوک خامه ام!

که دریای دانش بود بی کران
گهر چون بخواهی فرو رو در آن

تو محتاج دانستنی دم بدم
ز بی دانشی جان پذیرد الم

مدیر اهل برنامه ریزی بود
نه دلخوش به سرپنجه تیزی بود

مدیری که از خود پرستی بری است
نگاهش به اندیشه رهبری است

نه در قید قوم و نه در بند خویش
برد کار ایران زمین را به پیش

کمک گیرد از دانش اهل فن
بکوشد پیاپی که سازد وطن

بپرهیزد از گام سست و نخست
کند نقشه راه خود را درست

بداند که دانش توانایی است
تعاون کلید هم افزایی است

تفاخر نورزد مدیر قوی
گریزد ز خودخواهی و تکروی

سپارد مناصب به ورزیدگان
کند مشورت با جهاندیدگان

تواندکشد شانه ای بار سخت
که ورزیده گردیده با کار سخت

نروید به گلخانه نخل بلند
به گلخانه ای باغبان دل نبند

کمر در بیابان شود بی شکوه
چو بیند شکوه و بلندای کوه

به گلخانه روید گل یاس و ناز
نه سرو سهی قامت سرفراز

نرزمد به میدان جنگ آن کسی
که دارد به تن جامه اطلسی

مدیر خردمند اندیشه ورز
به خیره سری نشکند حد و مرز

مقدم شمارد رضای خدای
ز باد تملق نجنبد ز جای

نبندد دری را گشاینده است
پژوهنده راه آینده است

منزه ز آز و مزین به حلم
مبانی ز دین و روشها ز علم

نغرد سراسیمه در انجمن
نسنجیده هرجا نگوید سخن

به یکتاپرستی مکلف بود
زمان اذان اول صف بود

چو افتد به دام نشیب و فراز
کند استعانت ز صبر ونماز

فراهم کند خرمن اعتماد
نگهدارد آنرا ز تاراج باد

حکومت به دلها کند بی ریا
نه با جامه کهنه و بوریا

شود تا به کنه امور آشنا
به نقد و نصیحت کند اعتنا

مدیری که با زیردستان خویش
کند مهربانی نگردد پریش

زبردست در غفلت از زیردست
پذیرد زمانی بلای شکست

مدیر جهاندیده مهربان
نه هرگز به تندی گشاید زبان

چو آید به پیش اختِلاف و تنش
بپرهیزد از حربه سرزنش

قضاوت بدون عداوت کند
فضا را غنی از طراوت کند

به عقل سلیم و ز راه سداد
تفاهم نشاند بجای تضاد

تفحص کند در خبرها درست
نلرزد ز باد خبرهای سست

سعایت کنان را براند ز خویش
خرد پیشگان را بخواند به پیش

نیاشوبد از گفته ناصواب
که هر حرف سستی ندارد جواب

گهی سنجد و گه نظارت کند
هدایتگری با مهارت کند

ز هر خرمن دانشی خوشه ای
بچیند، فراهم کند توشه ای

تخصص کند با تعهد قرین
زند بوسه بر دست کار آفرین

کشد در فضای تفکر نفس
خرد را نشاند بجای هوس

به نوآوران گوی و میدان دهد
که تا بر تن سازمان جان دمد

چو بیند کسی را پر از ابتکار
دهد با درایت به او اختیار

کند مسئله حل ز راه جدید
تحول ز “آرندی” آرد پدید

به سامانه سازی کند اهتمام
که تا سازمان را دهد انسجام

پژوهش کند تا گشاید دری
که افزاید آهنگ بهره وری

به تحسین و کرنش ندارد نیاز
بود قول او با عمل همتراز

ز اموال ملی صیانت کند
حکومتگری با دیانت کند

به قدرت نچسبد چو زالو به پوست
نپندارد این طعمه از آن اوست

چو یابد ز دست قضا ارتقاء
بداند که قدرت ندارد بقاء

امانت شمارد نه ارث پدر!
کند نخوت قدرت از سر بدر

مدیر قوی مالک اشتر است
که پرورده حکمت حیدر است

پی نوشت: آرندی(R&D مخفف (Research and Development) تحقیق و توسعه)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا